0702-147265 INFO@MAMEDIA.SE

Snabbreportage

Uppgiften var att göra ett snabbt bildreportage, tänkt att kunna publiceras samma dag som det fotograferades. Vinkeln är soldaterinran som firas med en ceremoni på Nya Älvsborgs fästning. Rekryterna blir soldater med rätt att bära den blå baskern.

Vi skulle egentligen redovisa fem bilder, men jag valde sju eftersom det kändes svårt att få ihop berättelsen med bara fem.

Obligatoriska inslag: en detaljbild (garnisonsflaggan), en porträttbild (soldaten med svenska flaggan) och en översiktsbild (uppställningen på bryggan). I övrigt valde jag att visa bilder på rekryter i fältmössa varav en där de går iland på fästningsholmen, en på soldater i blå basker och en mingelbild där glada soldater hjälper varandra att stuka baskern korrekt.

Övriga bilder

Diverse bilder från båtresan, förberedelserna och ceremonin.